Dịch vụ "TRANH TÀI VỢT ĐỒ" áp dụng thêm luật chơi mới

Hà Nội, ngày 20 tháng 10, 2015:

Hà Nội, ngày 20 tháng 10, 2015: Hôm nay, dịch vụ Tranh tài vợt đồ chính thức triển khai chương trình khuyến mại Giờ Vàng may mắn. Chương trình khuyến mại Giờ Vàng là chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt của dịch vụ, được triển khai trong 1 tiếng đồng hồ vào một khung giờ nhất định trong các ngày thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5, 7 trong tuần.

Đối tượng khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình Giờ Vàng:

  • Chương trình Giờ Vàng chỉ áp dụng cho những thuê bao đăng ký thành viên của dịch vụ.
  • Chương trình chỉ áp dụng cho những thuê bao nhắn từ 50 tin nhắn vợt đồ tới đầu số của dịch vụ trở lên trước thời gian diễn ra chương trình Giờ Vàng.
  • Chương trình sẽ được triển khai cho 3 nhóm đối tượng khách hàng: Những thuê bao nhắn tin vợt đồ từ tin thứ 50 - 99, tin thứ 100 - 299 và tin thứ 300 trở lên. Những thuê bao chiến thắng của 3 nhóm đối tượng khách hàng này sẽ nhận được những giải thưởng ở các mức khác nhau.
Trong thời gian giờ vàng, hệ thống sẽ tự động chọn ngẫu nhiên 25 thuê bao đủ điều kiện như trên để trao giải thưởng. Cơ cấu giải thưởng trong Giờ Vàng như sau:
  • 10 giải thưởng thẻ cào điện thoại trị giá 10,000 đồng dành cho 10 thuê bao may mắn nhắn từ 50 tin trở lên;
  • 10 giải thưởng thẻ cào điện thoại trị giá 20,000 đồng sẽ dành cho 10 thuê bao may mắn nhắn từ 100 tin trở lên;
  • 5 giải thưởng thẻ cào điện thoại trị giá 50,000 đồng sẽ dành cho 5 thuê bao may mắn nhắn từ 300 tin trở lên;

Xếp hạng ngày 28/01/2023

1 84793892xxx 4 Giờ 34 Phút 5 Giây
2 84792074xxx 4 Giờ 11 Phút 5 Giây
3 84934351xxx 1 Giờ 58 Phút 56 Giây
4 84933357xxx 0 Giờ 56 Phút 43 Giây
5 84765069xxx 0 Giờ 52 Phút 33 Giây
6 84706381xxx 0 Giờ 47 Phút 55 Giây
7 84782824xxx 0 Giờ 35 Phút 51 Giây
8 84896220xxx 0 Giờ 2 Phút 36 Giây