THÔNG BÁO DANH SÁCH THUÊ BAO CÓ THỜI GIAN GIỮ ĐỒ LÂU NHẤT TỪ NGÀY 17/07/2019 ĐẾN NGÀY 13/10/2019

BTC chương trình khuyến mại Tranh Tài Vợt đồ xin thông báo những khách hàng có thời gian giữ đồ lâu nhất trong khoảng thời gian từ ngày 17/07/2019 đến ngày 13/10/2019:

Danh sách thuê bao có thời gian giữ đồ lâu nhất tháng 7

( Từ ngày 16/07/2019 đến ngày 14/08/2019)

STT

Số thuê bao

Thời gian giữ đồ

Chính thức/Dự phòng

1

849354479xx

76 Giờ 51 Phút 8 Giây 258 Mili giây

Chính thức

2

848981592xx

45 Giờ 47 Phút 38 Giây 83 Mili giây

Dự phòng

3

849350062xx

43 Giờ 3 Phút 36 Giây 636 Mili giây

Dự phòng

 

Danh sách thuê bao  có thời gian giữ đồ lâu  nhất tháng 8

( Từ ngày 15/08/2019 đến ngày 12/09/2019)

STT

Số thuê bao

Thời gian giữ đồ

Chính thức/Dự phòng

1

849354463xx

57 Giờ 42 Phút 57 Giây 689 Mili giây

Chính thức

2

847755039xx

34 Giờ 40 Phút 5 Giây 6 Mili giây

Dự phòng

3

849354703xx

30 Giờ 58 Phút 26 Giây 280 Mili giây

Dự phòng

 

Danh sách thuê bao  có thời gian giữ đồ lâu  nhất tháng 9

( Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 13/10/2019)

STT

Số thuê bao

Thời gian giữ đồ

Chính thức/Dự phòng

1

849350157xx

64 Giờ 4 Phút 9 Giây 998 Mili giây

Chính thức

2

849350401xx

38 Giờ 32 Phút 43 Giây 616 Mili giây

Dự phòng

3

849353613xx

30 Giờ 9 Phút 15 Giây 453 Mili giây

Dự phòng

 

 

BTC sẽ tiến hành xác minh các số thuê bao có thời gian giữ đồ lâu nhất và thông báo chính thức tới khách hàng trúng thưởng hợp lệ theo đúng quy định của CTKM.

Trong thời gian khuyến mại, sau khi đăng ký mới hoặc gia hạn thành công gói Ngày dịch vụ Tranh tài vợt đồ, khách hàng tham gia tương tác dịch vụ và có cơ hội nhận các giải thưởng của chương trình:

Giải tháng: Điện thoại iPhone X 64GB sẽ được trao cho thuê bao có tổng thời gian giữ đồ lâu nhất trong tháng và thỏa mãn đủ điều kiện của CTKM. Số lượng: 01 giải/tháng (Mỗi thuê bao chỉ được trúng 1 giải trong quý).

Dịch vụ được miễn phí 01 ngày đối với thuê bao đăng ký lần đầu trong thời gian diễn ra CTKM. Cước dịch vụ 3.000đ/ngày, gia hạn hàng ngày.

Ghi chú: Giá trị giải thưởng quy đổi ra tiền mặt sẽ phải trừ đi thuế VAT. Riêng đối với giải thưởng là thẻ nạp MobiFone sẽ không được quy đổi ra tiền mặt.

Xếp hạng ngày 24/09/2022

1 84702251xxx 6 Giờ 19 Phút 48 Giây
2 84934351xxx 3 Giờ 44 Phút 37 Giây
3 84765069xxx 2 Giờ 6 Phút 24 Giây
4 84782824xxx 0 Giờ 48 Phút 46 Giây
5 84706381xxx 0 Giờ 33 Phút 13 Giây
6 84792074xxx 0 Giờ 23 Phút 40 Giây
7 84936751xxx 0 Giờ 6 Phút 8 Giây