THÔNG BÁO DANH SÁCH THUÊ BAO CÓ THỜI GIAN GIỮ ĐỒ LÂU NHẤT TỪ NGÀY 17/04/2019 ĐẾN NGÀY 15/07/2019

BTC chương trình khuyến mại Tranh Tài Vợt đồ xin thông báo những khách hàng có thời gian giữ đồ lâu nhất trong khoảng thời gian từ ngày 17/04/2019 đến ngày 15/07/2019:

Danh sách thuê bao có thời gian giữ đồ lâu nhất tháng 4

( Từ ngày 17/04/2019 đến ngày 16/05/2019)

STT

Số thuê bao

Thời gian giữ đồ

Chính thức/Dự phòng

1

849354183xx

90 Giờ 31 Phút 29 Giây 34 Mili giây

Chính thức

2

847754582xx

65 Giờ 42 Phút 25 Giây 848 Mili giây

Dự phòng

3

848993682xx

57 Giờ 12 Phút 13 Giây 39 Mili giây

Dự phòng

 

Danh sách thuê bao  có thời gian giữ đồ lâu  nhất tháng 5

( Từ ngày 17/05/2019 đến ngày 15/06/2019)

STT

Số thuê bao

Thời gian giữ đồ

Chính thức/Dự phòng

1

847754582xx

53 Giờ 40 Phút 41 Giây 224 Mili giây

Chính thức

2

849349441xx

27 Giờ 1 Phút 25 Giây 968 Mili giây

Dự phòng

3

849354742xx

26 Giờ 21 Phút 46 Giây 66 Mili giây

Dự phòng

 

Danh sách thuê bao  có thời gian giữ đồ lâu  nhất tháng 6

( Từ ngày 16/06/2019 đến ngày 15/07/2019)

STT

Số thuê bao

Thời gian giữ đồ

Chính thức/Dự phòng

1

848981592xx

66 Giờ 53 Phút 15 Giây 849 Mili giây

Chính thức

2

849354479xx

45 Giờ 42 Phút 21 Giây 110 Mili giây

Dự phòng

3

849343513xx

36 Giờ 10 Phút 38 Giây 644 Mili giây

Dự phòng

 

 

BTC sẽ tiến hành xác minh các số thuê bao có thời gian giữ đồ lâu nhất và thông báo chính thức tới khách hàng trúng thưởng hợp lệ theo đúng quy định của CTKM.

Trong thời gian khuyến mại, sau khi đăng ký mới hoặc gia hạn thành công gói Ngày dịch vụ Tranh tài vợt đồ, khách hàng tham gia tương tác dịch vụ và có cơ hội nhận các giải thưởng của chương trình:

Giải tháng: Điện thoại iPhone X 64GB sẽ được trao cho thuê bao có tổng thời gian giữ đồ lâu nhất trong tháng và thỏa mãn đủ điều kiện của CTKM. Số lượng: 01 giải/tháng (Mỗi thuê bao chỉ được trúng 1 giải trong quý).

Dịch vụ được miễn phí 01 ngày đối với thuê bao đăng ký lần đầu trong thời gian diễn ra CTKM. Cước dịch vụ 3.000đ/ngày, gia hạn hàng ngày.

Ghi chú: Giá trị giải thưởng quy đổi ra tiền mặt sẽ phải trừ đi thuế VAT. Riêng đối với giải thưởng là thẻ nạp MobiFone sẽ không được quy đổi ra tiền mặt.

Xếp hạng ngày 24/09/2022

1 84702251xxx 6 Giờ 19 Phút 48 Giây
2 84934351xxx 3 Giờ 44 Phút 37 Giây
3 84765069xxx 2 Giờ 6 Phút 24 Giây
4 84782824xxx 0 Giờ 48 Phút 46 Giây
5 84706381xxx 0 Giờ 33 Phút 13 Giây
6 84792074xxx 0 Giờ 23 Phút 40 Giây
7 84936751xxx 0 Giờ 6 Phút 8 Giây