Thông báo Thay Đổi Luật Chơi Tranh Tài Vợt Đồ từ ngày 06/07/2018 đến ngày 03/10/2018

Hà Nội, 08 giờ ngày 06 tháng 07, 2018:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ

Thông báo Thay Đổi Luật Chơi Tranh Tài Vợt Đồ từ ngày 07/04/2018 đến ngày 05/07/2018

Hà Nội, 08 giờ ngày 07 tháng 04, 2018:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ

Thông báo Thay Đổi Luật Chơi Tranh Tài Vợt Đồ từ ngày 07/01/2018 đến ngày 06/04/2018

Hà Nội, 08 giờ ngày 07 tháng 01, 2018:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ

Cơ hội giành giải thưởng tháng xe máy SH 150i với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, 08 giờ ngày 11 tháng 06, 2017:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn xe máy SH 150i trị giá 80.990.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 11 tháng 06 đến 22 giờ đêm ngày 10 tháng 07, 2017.

Cơ hội giành giải thưởng tháng xe máy SH 150i với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, 08 giờ ngày 12 tháng 05, 2017:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn 03 cây vàng SJC trị giá 80.990.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 12 tháng 05 đến 22 giờ đêm ngày 10 tháng 06, 2017.

Cơ hội giành giải thưởng tháng xe máy SH 150i với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, 08 giờ ngày 12 tháng 04, 2017:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn 01 xe máy SH 150i trị giá 80.990.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 12 tháng 04 đến 22 giờ đêm ngày 11 tháng 05, 2017.

Cơ hội giành giải thưởng tháng xe máy SH 150i với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, 08 giờ ngày 13 tháng 03, 2017:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn xe máy SH 150i trị giá 80.990.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 13 tháng 03 đến 22 giờ đêm ngày 11 tháng 04, 2017.

Cơ hội giành giải thưởng tháng 03 cây vàng SJC với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, 08 giờ ngày 12 tháng 01, 2017:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn 03 cây vàng SJC trị giá 108.000.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 12 tháng 01 đến 22 giờ đêm ngày 10 tháng 02, 2017.

Cơ hội giành giải thưởng tháng 03 cây vàng SJC với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, 08 giờ ngày 11 tháng 02, 2017:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn 03 cây vàng SJC trị giá 108.000.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 11 tháng 02 đến 22 giờ đêm ngày 12 tháng 03, 2017.

Cơ hội giành giải thưởng tháng Vertu Constellation với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12, 2016:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn Vertu Constellation trị giá 103.000.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 13 tháng 12 đến 22 giờ đêm ngày 11 tháng 01, 2017.

Cơ hội giành giải thưởng ngày Iphone 7 128GB với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, ngày 11 tháng 12, 2016:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng ngày mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn là Điện thoại Iphone 7 128GB trị giá 18.999.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng ngày sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 12 tháng 12 đến 22 giờ đêm ngày 12 tháng 12, 2016.

Cơ hội giành giải thưởng ngày Iphone 7 128GB với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12, 2016:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng ngày mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn là Điện thoại Iphone 7 128GB trị giá 18.999.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng ngày sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 11 tháng 12 đến 22 giờ đêm ngày 11 tháng 12, 2016.

Cơ hội giành giải thưởng ngày Samsung Galaxy J1 với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, ngày 09 tháng 12, 2016:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng ngày mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn là Điện thoại Samsung Galaxy J1 trị giá 2.090.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng ngày sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 10 tháng 12 đến 22 giờ đêm ngày 10 tháng 12, 2016.

Cơ hội giành giải thưởng ngày Samsung Galaxy J1 với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, ngày 08 tháng 12, 2016:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng ngày mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn là Điện thoại Samsung Galaxy J1 trị giá 2.090.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng ngày sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 09 tháng 12 đến 22 giờ đêm ngày 09 tháng 12, 2016.

Cơ hội giành giải thưởng ngày Samsung Galaxy J1 với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, ngày 07 tháng 12, 2016:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng ngày mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn là Điện thoại Samsung Galaxy J1 trị giá 2.090.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng ngày sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 08 tháng 12 đến 22 giờ đêm ngày 08 tháng 12, 2016.

Cơ hội giành giải thưởng tháng Vertu Ti Titanium với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, ngày 11 tháng 11, 2016:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn Vertu Ti Titanium trị giá 90.000.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 13 tháng 11 đến 22 giờ đêm ngày 12 tháng 12, 2016.

Thông báo Xuân 2016

Dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ trân trọng thông báo:

Từ ngày 05/02 đến hết ngày 15/02/2016, Ban tổ chức sẽ tạm dừng việc xác minh thuê bao chiến thắng và việc trao giải thưởng đối với các thuê bao đã chiến thắng giải thưởng ngày và giải thưởng tháng trong thời gian vừa qua. Từ ngày 16/02/2016, BTC sẽ tiếp tục quy trình xác minh thuê bao chiến thắng và việc trao giải thưởng này như quy định của dịch vụ...

Dịch vụ "TRANH TÀI VỢT ĐỒ" áp dụng thêm luật chơi mới

Hà Nội, ngày 30 tháng 12, 2015:

MobiFone và Công ty Cổ phần iNET đã chính thức áp dụng thêm luật chơi mới trong dịch vụ "Tranh Tài Vợt Đồ" dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng MobiFone từ 08h sáng ngày 30 tháng 12, 2015. Theo đó, DV Tranh Tài Vợt Đồ sẽ giới hạn số lượng tin nhắn vợt đồ (cú pháp VOT) của một thuê bao tham gia dịch vụ trong 1 ngày là 1001 tin/ngày. Các tin nhắn từ 1 – 1001 sẽ vẫn bị tính phí theo mức bậc thang như quy định về mức cước phí tin nhắn trong dịch vụ....

Chương trình khuyến mại Giờ vàng

Hà Nội, ngày 20 tháng 10, 2015:

Hôm nay, dịch vụ Tranh tài vợt đồ chính thức triển khai chương trình khuyến mại Giờ Vàng may mắn. Chương trình khuyến mại Giờ Vàng là chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt của dịch vụ, được triển khai trong 1 tiếng đồng hồ vào một khung giờ nhất định trong các ngày thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5, 7 trong tuần....

Dịch vụ "TRANH TÀI VỢT ĐỒ" dành cho thuê bao di động MobiFone

Hà Nội, ngày 20 tháng 10, 2015:

Hà Nội, ngày 20 tháng 10, 2015: MobiFone và Công ty Cổ phần iNET đã chính thức triển khai dịch vụ "TRANH TÀI VỢT ĐỒ" dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng MobiFone....

Xem thêm

Xếp hạng ngày 18/09/2019

1 84935015xxx 10 Giờ 2 Phút 19 Giây
2 84775525xxx 1 Giờ 11 Phút 49 Giây
3 84774253xxx 0 Giờ 56 Phút 10 Giây
4 84775570xxx 0 Giờ 34 Phút 55 Giây
5 84903695xxx 0 Giờ 28 Phút 37 Giây
6 84792074xxx 0 Giờ 21 Phút 0 Giây
7 84706381xxx 0 Giờ 20 Phút 40 Giây
8 84904740xxx 0 Giờ 3 Phút 32 Giây