Thông báo thay đổi cơ cấu giải thưởng dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, 08 giờ ngày 08 tháng 01, 2021:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ iNET đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ, mỗi chu kỳ sẽ có giải thưởng chung cuộc là 1 thẻ nạp trị giá 1.000.000đ dành người chiến thắng, chương trình áp dụng cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone.

Thông báo Thay Đổi Luật Chơi Tranh Tài Vợt Đồ từ ngày 11/04/2020 đến ngày 09/07/2020

Hà Nội, 08 giờ ngày 10 tháng 04, 2020:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn dien thoai iPhone 11 64GB trị giá 20.000.000

THÔNG BÁO DANH SÁCH THUÊ BAO CÓ THỜI GIAN GIỮ ĐỒ LÂU NHẤT TỪ NGÀY 17/07/2019 ĐẾN NGÀY 13/10/2019

Hà Nội, 08 giờ ngày 20 tháng 10, 2019:

BTC chương trình khuyến mại Tranh Tài Vợt đồ xin thông báo những khách hàng có thời gian giữ đồ lâu nhất trong khoảng thời gian từ ngày 17/07/2019 đến ngày 13/10/2019

THÔNG BÁO DANH SÁCH THUÊ BAO CÓ THỜI GIAN GIỮ ĐỒ LÂU NHẤT TỪ NGÀY 17/04/2019 ĐẾN NGÀY 15/07/2019

Hà Nội, 08 giờ ngày 20 tháng 07, 2019:

BTC chương trình khuyến mại Tranh Tài Vợt đồ xin thông báo những khách hàng có thời gian giữ đồ lâu nhất trong khoảng thời gian từ ngày 17/04/2019 đến ngày 15/07/2019

Thông báo Thay Đổi Luật Chơi Tranh Tài Vợt Đồ từ ngày 06/07/2018 đến ngày 03/10/2018

Hà Nội, 08 giờ ngày 06 tháng 07, 2018:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ

Thông báo Thay Đổi Luật Chơi Tranh Tài Vợt Đồ từ ngày 07/04/2018 đến ngày 05/07/2018

Hà Nội, 08 giờ ngày 07 tháng 04, 2018:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ

Thông báo Thay Đổi Luật Chơi Tranh Tài Vợt Đồ từ ngày 07/01/2018 đến ngày 06/04/2018

Hà Nội, 08 giờ ngày 07 tháng 01, 2018:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ

Cơ hội giành giải thưởng tháng xe máy SH 150i với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, 08 giờ ngày 11 tháng 06, 2017:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn xe máy SH 150i trị giá 80.990.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 11 tháng 06 đến 22 giờ đêm ngày 10 tháng 07, 2017.

Cơ hội giành giải thưởng tháng xe máy SH 150i với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, 08 giờ ngày 12 tháng 05, 2017:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn 03 cây vàng SJC trị giá 80.990.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 12 tháng 05 đến 22 giờ đêm ngày 10 tháng 06, 2017.

Cơ hội giành giải thưởng tháng xe máy SH 150i với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, 08 giờ ngày 12 tháng 04, 2017:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn 01 xe máy SH 150i trị giá 80.990.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 12 tháng 04 đến 22 giờ đêm ngày 11 tháng 05, 2017.

Cơ hội giành giải thưởng tháng xe máy SH 150i với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, 08 giờ ngày 13 tháng 03, 2017:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn xe máy SH 150i trị giá 80.990.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 13 tháng 03 đến 22 giờ đêm ngày 11 tháng 04, 2017.

Cơ hội giành giải thưởng tháng 03 cây vàng SJC với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, 08 giờ ngày 12 tháng 01, 2017:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn 03 cây vàng SJC trị giá 108.000.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 12 tháng 01 đến 22 giờ đêm ngày 10 tháng 02, 2017.

Cơ hội giành giải thưởng tháng 03 cây vàng SJC với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, 08 giờ ngày 11 tháng 02, 2017:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn 03 cây vàng SJC trị giá 108.000.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 11 tháng 02 đến 22 giờ đêm ngày 12 tháng 03, 2017.

Cơ hội giành giải thưởng tháng Vertu Constellation với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, ngày 12 tháng 12, 2016:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn Vertu Constellation trị giá 103.000.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 13 tháng 12 đến 22 giờ đêm ngày 11 tháng 01, 2017.

Cơ hội giành giải thưởng ngày Iphone 7 128GB với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, ngày 11 tháng 12, 2016:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng ngày mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn là Điện thoại Iphone 7 128GB trị giá 18.999.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng ngày sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 12 tháng 12 đến 22 giờ đêm ngày 12 tháng 12, 2016.

Cơ hội giành giải thưởng ngày Iphone 7 128GB với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12, 2016:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng ngày mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn là Điện thoại Iphone 7 128GB trị giá 18.999.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng ngày sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 11 tháng 12 đến 22 giờ đêm ngày 11 tháng 12, 2016.

Cơ hội giành giải thưởng ngày Samsung Galaxy J1 với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, ngày 09 tháng 12, 2016:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng ngày mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn là Điện thoại Samsung Galaxy J1 trị giá 2.090.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng ngày sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 10 tháng 12 đến 22 giờ đêm ngày 10 tháng 12, 2016.

Cơ hội giành giải thưởng ngày Samsung Galaxy J1 với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, ngày 08 tháng 12, 2016:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng ngày mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn là Điện thoại Samsung Galaxy J1 trị giá 2.090.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng ngày sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 09 tháng 12 đến 22 giờ đêm ngày 09 tháng 12, 2016.

Cơ hội giành giải thưởng ngày Samsung Galaxy J1 với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, ngày 07 tháng 12, 2016:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng ngày mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn là Điện thoại Samsung Galaxy J1 trị giá 2.090.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng ngày sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 08 tháng 12 đến 22 giờ đêm ngày 08 tháng 12, 2016.

Cơ hội giành giải thưởng tháng Vertu Ti Titanium với Tranh Tài Vợt Đồ

Hà Nội, ngày 11 tháng 11, 2016:

Công ty Mobifone và Công ty Cổ phần iNet đã chính thức áp dụng cơ chế giải thưởng tháng mới cho dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ với giải thưởng rất hấp dẫn Vertu Ti Titanium trị giá 90.000.000 đồng dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng Mobifone. Giải thưởng tháng đầu tiên sẽ bắt đầu từ 08 giờ ngày 13 tháng 11 đến 22 giờ đêm ngày 12 tháng 12, 2016.

Thông báo Xuân 2016

Dịch vụ Tranh Tài Vợt Đồ trân trọng thông báo:

Từ ngày 05/02 đến hết ngày 15/02/2016, Ban tổ chức sẽ tạm dừng việc xác minh thuê bao chiến thắng và việc trao giải thưởng đối với các thuê bao đã chiến thắng giải thưởng ngày và giải thưởng tháng trong thời gian vừa qua. Từ ngày 16/02/2016, BTC sẽ tiếp tục quy trình xác minh thuê bao chiến thắng và việc trao giải thưởng này như quy định của dịch vụ...

Dịch vụ "TRANH TÀI VỢT ĐỒ" áp dụng thêm luật chơi mới

Hà Nội, ngày 30 tháng 12, 2015:

MobiFone và Công ty Cổ phần iNET đã chính thức áp dụng thêm luật chơi mới trong dịch vụ "Tranh Tài Vợt Đồ" dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng MobiFone từ 08h sáng ngày 30 tháng 12, 2015. Theo đó, DV Tranh Tài Vợt Đồ sẽ giới hạn số lượng tin nhắn vợt đồ (cú pháp VOT) của một thuê bao tham gia dịch vụ trong 1 ngày là 1001 tin/ngày. Các tin nhắn từ 1 – 1001 sẽ vẫn bị tính phí theo mức bậc thang như quy định về mức cước phí tin nhắn trong dịch vụ....

Chương trình khuyến mại Giờ vàng

Hà Nội, ngày 20 tháng 10, 2015:

Hôm nay, dịch vụ Tranh tài vợt đồ chính thức triển khai chương trình khuyến mại Giờ Vàng may mắn. Chương trình khuyến mại Giờ Vàng là chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt của dịch vụ, được triển khai trong 1 tiếng đồng hồ vào một khung giờ nhất định trong các ngày thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5, 7 trong tuần....

Dịch vụ "TRANH TÀI VỢT ĐỒ" dành cho thuê bao di động MobiFone

Hà Nội, ngày 20 tháng 10, 2015:

Hà Nội, ngày 20 tháng 10, 2015: MobiFone và Công ty Cổ phần iNET đã chính thức triển khai dịch vụ "TRANH TÀI VỢT ĐỒ" dành cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của mạng MobiFone....

Xem thêm

Xếp hạng ngày 02/12/2022

1 84906128xxx 5 Giờ 16 Phút 45 Giây
2 84934351xxx 4 Giờ 10 Phút 1 Giây
3 84782824xxx 1 Giờ 23 Phút 53 Giây
4 84792074xxx 1 Giờ 16 Phút 46 Giây
5 84706381xxx 0 Giờ 57 Phút 30 Giây
6 84765069xxx 0 Giờ 29 Phút 55 Giây
7 84769827xxx 0 Giờ 20 Phút 24 Giây
8 84896220xxx 0 Giờ 4 Phút 58 Giây
9 84797158xxx 0 Giờ 2 Phút 40 Giây