Thể lệ dịch vụ

1. Phạm vi cung cấp

Phạm vi cung cấp Toàn quốc.

Chương trình áp dụng đối với các thuê bao trả trước và trả sau hoạt động hai chiều trên mạng MobiFone.

Các thuê bao Fast Connect, Thuê bao thuộc chủ sở hữu là cán bộ Công nhân viên thuộc Công ty CP iNET và Tổng Công ty Viễn thông Mobifone không được tham gia chương trình này

2. Cách thức tham gia dịch vụ và vợt giải thưởng:

a. Đăng ký dịch vụ

Để đăng ký dịch vụ, khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp DK gửi đầu số 9163. Ngoài ra, khách hàng có thể thực hiện đăng ký dịch vụ thông qua wapsite www.votdo.com.vn

b. Bắt đầu vợt đồ

Để vợt đồ, thuê bao phải nhắn tin theo cú pháp VOT gửi tới đầu số 9163.

c. Tin nhắn vợt đồ thành công

Tin nhắn vợt đồ được coi là thành công nếu hệ thống của chương trình nhận những tin nhắn yêu cầu chuẩn theo đúng cú pháp VOT, và thuê bao bị tính cước phí tin nhắn theo quy định.

Khi tin nhắn vợt đồ thành công, hệ thống sẽ bắt đầu ghi nhận thời gian giữ đồ của thuê bao ngay khi tin nhắn đến hệ thống, đồng thời hệ thống sẽ gửi ngay lại một tin nhắn cho thuê bao xác nhận rằng thuê bao đã vợt được món đồ.

Ví dụ: Thuê bao A nhắn VOT gửi 9163, tin nhắn đến hệ thống của chương trình lúc 08:00:00’’ sáng. Hệ thống sẽ ghi nhận thời gian bắt đầu giữ đồ của thuê bao A là 08:00:00’’, và hệ thống sẽ gửi ngay tin nhắn xác nhận rằng thuê bao A đã vợt được món đồ vào lúc 08:00:00’’.

d. “Bị vợt mất” đồ

Sản phẩm được coi là bị vợt mất nếu một thuê bao khác gửi tin nhắn cú pháp VOT tới đầu số 9163 để vợt đồ và tin nhắn này thành công theo quy định trên.

Tại thời điểm này, hệ thống sẽ xác nhận cú pháp và tính cước tin nhắn. Nếu tin nhắn vợt đồ có hiệu lực, thuê bao gửi tin nhắn cuối cùng sẽ vợt được sản phẩm từ thuê bao đang giữ sản phẩm trước đó.

Ví dụ: Thuê bao A đã vợt được món đồ vào 08:00:00’’và vẫn đang giữ món đồ đó. Thuê bao B nhắn tin VOT tới 9163 và tin nhắn tới hệ thống của chương trình lúc 09:00:00'' sáng, hệ thống chương trình sẽ ghi nhận thuê bao B đã vợt món đồ từ thuê bao A vào 09:00:00'' và bắt đầu tính thời gian giữ đồ của thuê bao B từ giờ đó.

Hệ thống của chương trình sẽ gửi 1 tin nhắn xác nhận rằng thuê bao B đã vợt được món đồ từ 09:00:00'' sáng.

Hệ thống sẽ lưu trong cơ sở dữ liệu thời gian thuê bao A đã giữ món đồ là 1 tiếng từ 08:00:00' đến 09:00:00''.

e. “Vợt lại” món đồ

Thuê bao đã bị vợt mất giải thưởng có thể vợt lại giải thưởng bằng cách gửi tin nhắn theo cú pháp VOT tới đầu số 9163.

Ví dụ:

- Thuê bao A nhận được tin nhắn cảnh báo món đồ mình đang giữ đã bị thuê bao B vợt vào lúc 09:00:00''. Thuê bao A có thể tiếp tục soạn VOT gửi 9163 để vợt lại món đồ từ thuê bao B.

- Thuê bao A gửi VOT tới 9163 để vợt lại món đồ, và tin nhắn tới hệ thống của chương trình lúc 09:05:00''.

- Hệ thống của chương trình sẽ ngay lập tức ghi nhận thời gian thuê bao A vợt món đồ từ 09:05:00''. Hệ thống chương trình sẽ gửi tin nhắn xác nhận rằng thuê bao A đã vợt món đồ vào 09:05:00'', và gửi 1 tin nhắn cảnh báo tới thuê bao B rằng món đồ đã bị vợt mất bởi 1 thuê bao khác.

- Lúc này, hệ thống chương trình sẽ ghi nhận thời gian vợt đồ của thuê bao B là 05 phút từ 09:00:00'' đến 09:05:00''.

Quá trình vợt đồ, bị mất và vợt lại đồ này sẽ cứ tiếp tục giữa các thuê bao tham gia chương trình cho đến khi kết thúc thời gian vợt sản phẩm đó theo quy định.

f. Phương thức tính thời gian vợt đồ hàng ngày và thuê bao chiến thắng

Trong suốt thời gian vợt đồ theo thời gian quy định, hệ thống sẽ liên tục cộng dồn các khoảng thời gian giữ đồ của các người chơi.

Tại thời điểm kết thúc chương trình vợt một sản phẩm theo quy định, người chơi có tổng thời gian giữ đồ cộng dồn lâu nhất sẽ giành quyền sở hữu giải thưởng (áp dụng với giải ngày).

Tại thời điểm kết thúc chương trình vợt một sản phẩm theo quy định, người chơi có tổng thời gian giữ đồ cộng dồn đứng thứ 1 sẽ giành quyền sở hữu giải thưởng (áp dụng với giải chung cuộc).

Lưu ý: Trường hợp có nhiều thuê bao cùng có tổng thời gian giữ đồ bằng nhau, thì người chiến thắng là người đăng ký tham gia dịch vụ sớm nhất. VD: Thuê bao A và thuê bao B cùng có tổng thời gian giữ đồ ngày 20/10/2015 là 60 phút 60 giây. Thuê bao A đăng ký dịch vụ vào ngày 10/10/2015, thuê bao B đăng ký dịch vụ vào ngày 15/10/2015. Theo đó thuê bao chiến thắng giải ngày 20/10/2015 sẽ là thuê bao A.

g. Số lượng tin nhắn vợt đồ của 1 thuê bao trong 1 ngày

Kể từ 08h ngày 30/12/2015, DV Tranh Tài Vợt Đồ chính thức áp dụng thêm luật chơi mới: Số lượng tin nhắn vợt đồ (cú pháp VOT) của một thuê bao tham gia chương trình trong 1 ngày sẽ bị giới hạn là 1001 tin/ngày.

Các tin nhắn từ 1 – 1001 sẽ vẫn bị tính phí theo mức bậc thang như trong mục 2.2 quy định về mức cước phí tin nhắn trong dịch vụ.

h. Thời gian vợt đồ hàng ngày

Thời gian vợt đồ hàng ngày sẽ diễn ra từ 08 giờ 00 phút 00 giây sáng đến 22 giờ 00 phút 00 giây đêm.

i. Giải thưởng Chung cuộc

Các thuê bao sẽ tham gia vợt đồ hàng ngày như bình thường. Tổng số thời gian vợt đồ hàng ngày sẽ không mất đi khi thời gian vợt đồ kết thúc như quy định mà sẽ được tích lũy đến thời điểm cuối mỗi chu kỳ để tham gia giành giải thưởng Chung cuộc. Thời gian mỗi chu kỳ sẽ được quy định theo chu kỳ 90 ngày kể từ ngày bắt đầu triển khai giải thưởng Chung cuộc.

Hàng ngày, hệ thống sẽ tự động tính tổng thời gian tích lũy qua từng ngày tham gia vợt đồ của từng người chơi. Thuê bao có tổng thời gian giữ đồ trong quý đứng thứ 1 sẽ giành chiến thắng.

Sau khi thuê bao chiến thắng giải ngày được xác định, hệ thống sẽ gửi một tin nhắn đến cho người chiến thắng xác minh nếu thuê bao đó muốn nhận giải ngày hay không. Nếu từ chối giải thưởng ngày để tích thời gian cho giải Chung cuộc, thuê bao sẽ được hướng dẫn để nhắn tin từ chối nhận giải thưởng.

Điều kiện để tham gia tranh giải thưởng Chung cuộc:

o Thuê bao sẽ phải duy trì dịch vụ liên tục trong suốt chu kỳ để có cơ hội vợt giải thưởng Chung cuộc.

o Nếu thuê bao hủy dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ, ngay sau khi hủy dịch vụ, toàn bộ số thời gian thuê bao đã tích lũy được đến thời điểm hủy dịch vụ sẽ bị trừ còn 0.

o Nếu thuê bao sau đó lại muốn tiếp tục vợt đồ để có cơ hội nhận giải thưởng, thuê bao sẽ phải chơi lại từ đầu.

3. Giá cước dịch vụ

a. Cước thuê bao

Cước thuê bao là 3,000 đồng/ngày.

TB lần đầu tiên đăng ký gói cước dịch vụ được miễn phí cước thuê bao ngày đầu tiên. Nếu TB thực hiện đăng ký các gói cước từ lần thứ 2 trở đi thì dịch vụ sẽ tính cước theo quy định.

Thuê bao được tặng 03 phút vào tài khoản thời gian vợt đồ cho lần đăng ký DV đầu tiên. Thuê bao được miễn phí 20 tin nhắn vợt đồ đầu tiên trong ngày;

Nếu khách hàng không thực hiện hủy, gói cước sẽ được tự động gia hạn hàng ngày.

Đối với thuê bao trả trước: Cước của gói được trừ vào tài khoản chính. Đối với thuê bao trả sau: Cước của gói sẽ được tính vào hoá đơn cước hàng quý.

b. Cước tin nhắn

Tin nhắn vợt đồ cú pháp VOT sẽ được áp dụng các mức phí như sau:

Số tin nhắn

Giá tiền

Từ SMS 1 - 20

Miễn phí

SMS 21 - 100

500 đồng/SMS

SMS 101 – 300

1.000 đồng/SMS

SMS 301 - 500

1.500 đồng/SMS

SMS 501 - 1000

2.000 đồng/SMS

SMS 1001

3.000 đồng/SMS

Ghi chú: Mức cước bậc thang cho tin nhắn vợt đồ được áp dụng trong từng ngày. Ngày hôm sau, việc tính tổng số tin nhắn sẽ quay trở về từ tin nhắn số 1.

Mọi thao tác khác của khách hàng khi tham gia chương trình: Đăng ký lần đầu tiên, hủy dịch vụ, tra cứu thời gian vợt đồ, tra cứu thông tin về dịch vụ, tra cứu hướng dẫn chơi, tra cứu số tin nhắn miễn phí trong ngày, tra cứu về giải thưởng của dịch vụ... đều hoàn toàn miễn phí.

4. Quy định về trao giải thưởng

Thuê bao chiến thắng có thể nhận giải thưởng bằng hiện vật hoặc được quy đổi ra tiền mặt. Nếu giải thưởng được quy đổi và trao bằng tiền mặt, giá trị giải thưởng quy đổi ra tiền mặt sẽ được xác định theo giá trị giải thưởng iNET đã đăng ký với MobiFone và đã công bố với khách hàng. Ghi chú: Giá trị giải thưởng quy đổi ra tiền mặt sẽ phải trừ đi thuế VAT. Riêng đối với giải thưởng là thẻ cào MobiFone sẽ không được quy đổi ra tiền mặt.

5. Thời gian xác nhận thuê bao chiến thắng

Ban tổ chức (BTC) sẽ đăng tải thông tin 05 số thuê bao có tổng thời gian giữ đồ lâu nhất theo thứ tự lần lượt từ cao xuống thấp trên website http://votdo.com.vn của dịch vụ vào ngày hôm sau.

Trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin 05 số thuê bao có tổng thời gian giữ đồ lâu nhất lên website, các khiếu nại về kết quả nếu có sẽ được giải quyết. Sau thời hạn 07 (bảy) ngày này, mọi khiếu nại về kết quả của sẽ không được tiếp nhận và giải quyết dù với bất cứ lí do nào.

Sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin 05 số thuê bao có tổng thời gian giữ đồ lâu nhất lên website, nếu không có khiếu nại hoặc bất kỳ tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì Công ty INET sẽ tiến hành các thủ tục xác minh thuê bao chiến thắng và tiến hành các thủ tục trao giải.

Nếu có tranh chấp, quyết định của MobiFone sẽ là quyết định cuối cùng có hiệu lực dựa trên những thể lệ của dịch vụ.

6. Quy định trả thưởng

Mỗi số thuê bao hoặc người nhận giải sẽ chỉ được nhận duy nhất 1 giải thưởng ngày trong 1 tuần. Trong đó, “1 tuần” là khoảng thời gian 07 ngày được quy định theo chu kỳ của giải thưởng thì sẽ phải lựa chọn thuê bao đứng vị trí tiếp theo. Nếu thuê bao không soạn No dd/mm/yyyy từ chối các ngày không nhận giải còn lại trong tuần thì hệ thống sẽ tự động chọn thuê bao đó nhận giải lần đầu tiên trong tuần đó.

Mỗi số thuê bao hoặc người nhận giải chỉ được nhận duy nhất 1 giải thưởng chung cuộc trong 1 chu kỳ. Trong đó, “1 chu kỳ” là khoảng thời gian 90 ngày được quy định theo chu kỳ của giải thưởng (ví dụ: chu kỳ từ ngày 17-5 đến 15-6 được coi là 1 chu kỳ). Trường hợp số thuê bao/người nhận dành tổng thời gian nhiều nhất lần thứ 2 trong 1 chu kỳ thì sẽ lựa chọn thuê bao đứng vị trí tiếp theo.

Sau 07 ngày kể từ ngày kết quả dịch vụ được đăng tải trên website www.votdo.com.vn, MobiFone sẽ gửi tin nhắn từ đầu số 9163 thông báo về kết quả vợt đồ tới thuê bao có tổng thời gian vợt đồ lâu nhất.

Sau đó, BTC sẽ phối hợp loại bỏ những thuê bao không hợp lệ theo quy định của chương trình.

Sau khi xác minh, BTC sẽ tiến hành gọi ra cho các thuê bao đủ điều kiện nhận giải.

Vào thời điểm xác minh thuê báo chiến thắng, số thuê bao chiến thắng phải đang ở trạng thái hoạt động cả 2 chiều.

Trường hợp số thuê bao trúng thưởng là:

o Thuê bao trả sau: giải thưởng chỉ được trao cho chủ thuê bao đứng tên trên hợp đồng tại thời điểm xác minh và đang ở trạng thái hoạt động cả 2 chiều.

o Thuê bao trả trước: giải thưởng được trao cho chủ thuê bao đang sử dụng số điện thoại đó tại thời điểm xác minh và phải liệt kê được 5 số điện thoại gọi đi từ thuê bao đó trong thời gian ít nhất 1 tuần kể từ ngày xác minh.

o Nếu số thuê bao chiến thắng là thuê bao trả sau sở hữu bởi một công ty, người sử dụng số thuê bao trên tham gia dịch vụ sẽ chỉ được nhận giải thưởng khi xuất trình giấy tờ xác nhận bởi đại diện hợp pháp của công ty sở hữu số thuê bao thắng cuộc nêu rõ công ty cho phép người có tên đăng ký tham gia dịch vụ sử dụng số thuê bao đó để tham gia dịch vụ và rằng công ty từ bỏ mọi quyền lợi đới với giải thưởng mà người có tên đăng ký tham gia dịch vụ nhận được.

Sản phẩm sẽ được trao cho thuê bao có đủ điều kiện để nhận thưởng trong thời gian tối đa 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Công ty INET xác nhận thành công với thuê bao chiến thắng.

Các thuê bao trúng thưởng phải có nghĩa vụ đóng các khoản thuế theo quy định của Nhà nước. Công ty INET sẽ chịu trách nhiệm thu các khoản thuế hoặc các khoản phí từ thuê bao chiến thắng ("Thuế Giải thưởng"), nộp thuế hoặc các khoản thu cho các cơ quan có liên quan trước khi trao trả các giải thưởng cho những người đoạt giải phù hợp với luật pháp Việt Nam. Các thuê bao từ chối nộp thuế sẽ không nhận được giải thưởng.

Giải thưởng của dịch vụ chỉ được trao cho chủ thuê bao chiến thắng đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thể lệ của dịch vụ. Trường hợp chủ thuê bao không thể nhận giải có thể làm giấy ủy quyền có xác nhận của cấp có thẩm quyền (Phường, xã) trong đó ghi rõ ủy thác đi nhận giải thưởng của dịch vụ cho người khác nhận thay.

7. Địa điểm nhận giải thưởng

Đối với giải thưởng là hiện vật hoặc tiền mặt: BTC sẽ tổ chức trao giải tại văn phòng công ty (Số 247 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.) hoặc tại cửa hàng Mobifone nơi gần Khách hàng sinh sống và làm việc

Đối với giải thưởng là thẻ cào: BTC sẽ bắn tiền vào tài khoản chính của thuê bao trúng giải.

Thuê bao chiến thắng/người được ủy quyền phải mang theo những giấy tờ sau khi nhận giải thưởng:

Bản chính hoặc bản sao CMND/Hộ chiếu có công chứng trong khoảng thời gian 03 quý tính từ ngày nhận giải. Đối với trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền phải mang thêm giấy ủy quyền có công chứng, trong đó ghi rõ được ủy thác đi nhận giải thưởng của DỊCH VỤ.

Thẻ SIM gốc số điện thoại đăng ký tham gia DỊCH VỤ và ghi rõ 5 số điện thoại gọi đi gần nhất từ SIM đó;

Tin nhắn thông báo là người chiến thắng được gửi từ đầu số 9163 theo quy định của DỊCH VỤ.

Mã số thuế cá nhân để thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn (nếu có)

Nếu thuê bao chiến thắng dưới 18 tuổi, thuê bao sẽ phải đi kèm cùng bố mẹ hoặc người giám hộ đến làm thủ tục nhận giải. Thuê bao dưới 18 tuổi và bố mẹ hoặc người giám hộ đều phải xuất trình bản chính hoặc bản sao CMND/Hộ chiếu có công chứng trong khoảng thời gian 3 quý tính từ ngày nhận giải và giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa thuê bao dưới 18 tuổi và bố mẹ hoặc người giám hộ.

Trong trường hợp thuê bao trúng thưởng ở tỉnh xa và không thể đến văn phòng Công ty INET tại Hà Nội để nhận giải thưởng trực tiếp, thuê bao chiến thắng phải gửi những giấy tờ và hình ảnh sau đến văn phòng Công ty INET để xác nhận:

Ghi rõ 5 số điện thoại gọi đi gần nhất từ SIM số điện thoại đăng ký tham gia DỊCH VỤ trong 1 tuần.

Ảnh chụp màn hình điện thoại thể hiện tin nhắn thông báo thắng cuộc từ đầu số 9163

Sau khi nhận được đầy đủ các giấy tờ xác minh trên, Công ty INET sẽ thực hiện chuyển giải thưởng của khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh bảo đảm cho thuê bao chiến thắng ở xa trong khoảng thời gian 7 ngày.

LƯU Ý: Việc không thể xuất trình các giấy tờ, văn bản xác nhận như yêu cầu trên là cơ sở cho việc truất quyền nhận giải thưởng.

8. Thông tin dịch vụ, nội dung

Tranh tài vợt đồ là dịch vụ hợp tác giữa Tổng công ty viễn thông Mobifone và Công ty cổ phần giải pháp công nghệ INET.

Xếp hạng ngày 02/12/2022

1 84906128xxx 5 Giờ 16 Phút 45 Giây
2 84934351xxx 4 Giờ 10 Phút 1 Giây
3 84782824xxx 1 Giờ 23 Phút 53 Giây
4 84792074xxx 1 Giờ 16 Phút 46 Giây
5 84706381xxx 0 Giờ 57 Phút 30 Giây
6 84765069xxx 0 Giờ 29 Phút 55 Giây
7 84769827xxx 0 Giờ 20 Phút 24 Giây
8 84896220xxx 0 Giờ 4 Phút 58 Giây
9 84797158xxx 0 Giờ 2 Phút 40 Giây