Hướng dẫn chơi

1. Đăng ký dịch vụ

Để đăng ký dịch vụ, khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp DK gửi đầu số 9163. Ngoài ra, khách hàng có thể thực hiện đăng ký dịch vụ thông qua wapsite www.votdo.com.vn

2. Giá cước dịch vụ

Giá cước dịch vụ 3.000d/ngày . Miễn phí ngày đầu tiên

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.

3. Bắt đầu vợt đồ

Để vợt đồ, thuê bao phải nhắn tin theo cú pháp VOT gửi tới đầu số 9163.

4. Tin nhắn vợt đồ thành công

Khi tin nhắn vợt đồ thành công, hệ thống sẽ bắt đầu ghi nhận thời gian giữ đồ của thuê bao ngay khi tin nhắn đến hệ thống, đồng thời hệ thống sẽ gửi ngay lại một tin nhắn cho thuê bao xác nhận rằng thuê bao đã vợt được món đồ.

5. “Bị vợt mất” đồ

Sản phẩm được coi là bị vợt mất nếu một thuê bao khác gửi tin nhắn cú pháp VOT tới đầu số 9163 để vợt đồ và tin nhắn này thành công theo quy định trên.

Tại thời điểm này, hệ thống sẽ xác nhận cú pháp và tính cước tin nhắn. Nếu tin nhắn vợt đồ có hiệu lực, thuê bao gửi tin nhắn cuối cùng sẽ vợt được sản phẩm từ thuê bao đang giữ sản phẩm trước đó.

6. “Vợt lại” món đồ

Thuê bao đã bị vợt mất giải thưởng có thể vợt lại giải thưởng bằng cách gửi tin nhắn theo cú pháp VOT tới đầu số 9163.

Quá trình vợt đồ, bị mất và vợt lại đồ này sẽ cứ tiếp tục giữa các thuê bao tham gia chương trình cho đến khi kết thúc thời gian vợt sản phẩm đó theo quy định.

7. Phương thức tính thời gian vợt đồ hàng ngày và thuê bao chiến thắng

Trong suốt thời gian vợt đồ theo thời gian quy định, hệ thống sẽ liên tục cộng dồn các khoảng thời gian giữ đồ của các người chơi. Tại thời điểm kết thúc chương trình vợt một sản phẩm theo quy định, người chơi có tổng thời gian giữ đồ cộng dồn lâu nhất sẽ giành quyền sở hữu giải thưởng.

8. Số lượng tin nhắn vợt đồ của 1 thuê bao trong 1 ngày

Kể từ 08h ngày 30/12/2015, DV Tranh Tài Vợt Đồ chính thức áp dụng thêm luật chơi mới: Số lượng tin nhắn vợt đồ (cú pháp VOT) của một thuê bao tham gia chương trình trong 1 ngày sẽ bị giới hạn là 1001 tin/ngày.

9. Thời gian vợt đồ hàng ngày

Thời gian vợt đồ hàng ngày sẽ diễn ra từ 08 giờ 00 phút 00 giây sáng đến 22 giờ 00 phút 00 giây đêm.

10. Giải thưởng Chung cuộc

Các thuê bao sẽ tham gia vợt đồ hàng ngày như bình thường. Tổng số thời gian vợt đồ hàng ngày sẽ không mất đi khi thời gian vợt đồ kết thúc như quy định mà sẽ được tích lũy đến thời điểm cuối chu kỳ để tham gia giành giải thưởng Chung cuộc. Thời gian giải Chung cuộc sẽ được quy định theo chu kỳ 90 ngày kể từ ngày bắt đầu triển khai giải thưởng chung cuộc.

Hàng ngày, hệ thống sẽ tự động tính tổng thời gian tích lũy qua từng ngày tham gia vợt đồ của từng người chơi. Thuê bao có tổng thời gian giữ đồ lâu nhất trong cả chu kỳ khuyến mại tính theo thứ tự từ cao xuống thấp trong sẽ chiến thắng.

Sau khi thuê bao chiến thắng giải ngày được xác định, hệ thống sẽ gửi một tin nhắn đến cho người chiến thắng xác minh nếu thuê bao đó muốn nhận giải ngày hay không. Nếu từ chối giải thưởng ngày để tích thời gian cho giải chung cuộc, thuê báo có thể soạn No dd/mm/yyyy tới 9163, hoặc liên hệ Hotline: 1900561588 (2,000đ phút) sẽ được hướng dẫn để nhắn tin từ chối nhận giải thưởng

Điều kiện để tham gia tranh giải thưởng Chung cuộc:

- Thuê bao sẽ phải duy trì dịch vụ liên tục trong suốt chu kỳ để có cơ hội vợt giải thưởng Chung cuộc.

- Nếu thuê bao hủy dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ, ngay sau khi hủy dịch vụ, toàn bộ số thời gian thuê bao đã tích lũy được đến thời điểm hủy dịch vụ sẽ bị trừ còn 0.

- Nếu thuê bao sau đó lại muốn tiếp tục vợt đồ để có cơ hội nhận giải thưởng, thuê bao sẽ phải chơi lại từ đầu.

Xếp hạng ngày 28/01/2023

1 84793892xxx 4 Giờ 34 Phút 5 Giây
2 84792074xxx 4 Giờ 11 Phút 5 Giây
3 84934351xxx 1 Giờ 58 Phút 56 Giây
4 84933357xxx 0 Giờ 56 Phút 43 Giây
5 84765069xxx 0 Giờ 52 Phút 33 Giây
6 84706381xxx 0 Giờ 47 Phút 55 Giây
7 84782824xxx 0 Giờ 35 Phút 51 Giây
8 84896220xxx 0 Giờ 2 Phút 36 Giây