LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 26/05/2019

1 84934944xxx 5 Giờ 22 Phút 38 Giây
2 84935015xxx 1 Giờ 21 Phút 23 Giây
3 84702842xxx 1 Giờ 9 Phút 31 Giây
4 84935474xxx 1 Giờ 6 Phút 12 Giây
5 84775525xxx 1 Giờ 3 Phút 52 Giây
6 84799051xxx 0 Giờ 57 Phút 49 Giây
7 84935479xxx 0 Giờ 45 Phút 54 Giây
8 84702819xxx 0 Giờ 45 Phút 23 Giây
9 84931933xxx 0 Giờ 41 Phút 14 Giây
10 84778569xxx 0 Giờ 12 Phút 34 Giây