LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 21/03/2019

1 84775501xxx 2 Giờ 39 Phút 1 Giây
2 84935418xxx 2 Giờ 1 Phút 34 Giây
3 84934944xxx 1 Giờ 53 Phút 43 Giây
4 84775544xxx 1 Giờ 26 Phút 23 Giây
5 84775558xxx 1 Giờ 15 Phút 53 Giây
6 84763154xxx 1 Giờ 7 Phút 59 Giây
7 84702862xxx 0 Giờ 37 Phút 58 Giây
8 84935446xxx 0 Giờ 36 Phút 55 Giây
9 84702842xxx 0 Giờ 28 Phút 35 Giây
10 84702911xxx 0 Giờ 22 Phút 24 Giây