LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 24/09/2022

1 84702251xxx 6 Giờ 19 Phút 48 Giây
2 84934351xxx 3 Giờ 44 Phút 37 Giây
3 84765069xxx 2 Giờ 6 Phút 24 Giây
4 84782824xxx 0 Giờ 48 Phút 46 Giây
5 84706381xxx 0 Giờ 33 Phút 13 Giây
6 84792074xxx 0 Giờ 23 Phút 40 Giây
7 84936751xxx 0 Giờ 6 Phút 8 Giây