LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 04/04/2020

1 84765069xxx 2 Giờ 36 Phút 32 Giây
2 84903597xxx 1 Giờ 44 Phút 49 Giây
3 84706381xxx 1 Giờ 29 Phút 44 Giây
4 84786876xxx 0 Giờ 36 Phút 8 Giây
5 84702017xxx 0 Giờ 30 Phút 20 Giây
6 84931741xxx 0 Giờ 30 Phút 8 Giây
7 84795872xxx 0 Giờ 29 Phút 43 Giây
8 84908192xxx 0 Giờ 25 Phút 52 Giây
9 84937945xxx 0 Giờ 23 Phút 57 Giây
10 84774093xxx 0 Giờ 22 Phút 52 Giây