LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về chương trình TRANH TÀI VỢT ĐỒ, xin vui lòng liên hệ: Hotline: 1900561588 (2,000đ phút)

Xếp hạng ngày 18/09/2019

1 84935015xxx 10 Giờ 2 Phút 19 Giây
2 84775525xxx 1 Giờ 11 Phút 49 Giây
3 84774253xxx 0 Giờ 56 Phút 10 Giây
4 84775570xxx 0 Giờ 34 Phút 55 Giây
5 84903695xxx 0 Giờ 28 Phút 37 Giây
6 84792074xxx 0 Giờ 21 Phút 0 Giây
7 84706381xxx 0 Giờ 20 Phút 40 Giây
8 84904740xxx 0 Giờ 3 Phút 32 Giây