GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng:

Giải thưởng ngày từ 12/03/2020 - 10/04/2020:

Loại giải

Giải thưởng

Giá trị
(VNĐ)

Giải Tháng

iPhone X 64GB

20,000,000

Giải ngày

Thẻ cào MobiFone

100,000


Giải thưởng ngày từ 11/02/2020 - 11/03/2020:

Loại giải

Giải thưởng

Giá trị
(VNĐ)

Giải Tháng

iPhone X 64GB

20,000,000

Giải ngày

Thẻ cào MobiFone

100,000


Giải thưởng ngày từ 12/01/2020 - 10/02/2020:

Loại giải

Giải thưởng

Giá trị
(VNĐ)

Giải Tháng

iPhone X 64GB

20,000,000

Giải ngày

Thẻ cào MobiFone

100,000


- Cơ cấu giải thưởng giai đoạn tiếp theo sẽ được thông báo trước khi giải thưởng được đưa vào dịch vụ.

2. Quy định về trao giải thưởng

- Giải thưởng có thể được trao bằng hiện vật hoặc được quy đổi ra tiền mặt theo lựa chọn của thuê bao chiến thắng.

- Nếu giải thưởng được quy đổi và trao bằng tiền mặt, giá trị giải thưởng quy đổi ra tiền mặt sẽ được xác định theo giá niêm yết hàng công ty trên thị trường vào ngày trao giải.

3. Giá cước dịch vụ

a. Cước thuê bao

Cước thuê bao là 3,000 đồng/ngày.

TB lần đầu tiên đăng ký gói cước dịch vụ được miễn phí cước thuê bao ngày đầu tiên. Nếu TB thực hiện đăng ký các gói cước từ lần thứ 2 trở đi thì dịch vụ sẽ tính cước theo quy định.

Thuê bao được tặng 03 phút vào tài khoản thời gian vợt đồ cho lần đăng ký DV đầu tiên. Thuê bao được miễn phí 20 tin nhắn vợt đồ đầu tiên trong ngày;

Nếu khách hàng không thực hiện hủy, gói cước sẽ được tự động gia hạn hàng ngày.

Đối với thuê bao trả trước: Cước của gói được trừ vào tài khoản chính. Đối với thuê bao trả sau: Cước của gói sẽ được tính vào hoá đơn cước hàng tháng.

b. Cước tin nhắn

Tin nhắn vợt đồ cú pháp VOT sẽ được áp dụng các mức phí như sau:

Số tin nhắn

Giá tiền

Từ SMS 1 - 20

Miễn phí

SMS 21 - 100

500 đồng/SMS

SMS 101 – 300

1.000 đồng/SMS

SMS 301 - 500

1.500 đồng/SMS

SMS 501 - 1000

2.000 đồng/SMS

SMS 1001

3.000 đồng/SMS

Ghi chú: Mức cước bậc thang cho tin nhắn vợt đồ được áp dụng trong từng ngày. Ngày hôm sau, việc tính tổng số tin nhắn sẽ quay trở về từ tin nhắn số 1.

Mọi thao tác khác của khách hàng khi tham gia chương trình: Đăng ký lần đầu tiên, hủy dịch vụ, tra cứu thời gian vợt đồ, tra cứu thông tin về dịch vụ, tra cứu hướng dẫn chơi, tra cứu số tin nhắn miễn phí trong ngày, tra cứu về giải thưởng của dịch vụ... đều hoàn toàn miễn phí.

2. Quy định về trao giải thưởng

- Giải thưởng có thể được trao bằng hiện vật hoặc được quy đổi ra tiền mặt theo lựa chọn của thuê bao chiến thắng.

- Nếu giải thưởng được quy đổi và trao bằng tiền mặt, giá trị giải thưởng quy đổi ra tiền mặt sẽ được xác định theo giá niêm yết hàng công ty trên thị trường vào ngày trao giải.

5. Thời gian xác nhận thuê bao chiến thắng

Ban tổ chức (BTC) sẽ đăng tải thông tin 05 số thuê bao có tổng thời gian giữ đồ lâu nhất theo thứ tự lần lượt từ cao xuống thấp trên website http://votdo.com.vn của dịch vụ vào ngày hôm sau.

Trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin 05 số thuê bao có tổng thời gian giữ đồ lâu nhất lên website, các khiếu nại về kết quả nếu có sẽ được giải quyết. Sau thời hạn 07 (bảy) ngày này, mọi khiếu nại về kết quả của sẽ không được tiếp nhận và giải quyết dù với bất cứ lí do nào.

Sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin 05 số thuê bao có tổng thời gian giữ đồ lâu nhất lên website, nếu không có khiếu nại hoặc bất kỳ tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì Công ty INET sẽ tiến hành các thủ tục xác minh thuê bao chiến thắng và tiến hành các thủ tục trao giải.

Nếu có tranh chấp, quyết định của MobiFone sẽ là quyết định cuối cùng có hiệu lực dựa trên những thể lệ của dịch vụ.

3. Thời gian xác nhận thuê bao chiến thắng

- Ban tổ chức (BTC) sẽ đăng tải thông tin 05 số thuê bao có tổng thời gian giữ đồ lâu nhất theo thứ tự lần lượt từ cao xuống thấp trên website http://votdo.com.vn của dịch vụ vào ngày hôm sau.

- Trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin 05 số thuê bao có tổng thời gian giữ đồ lâu nhất lên website, các khiếu nại về kết quả nếu có sẽ được giải quyết. Sau thời hạn 07 (bảy) ngày này, mọi khiếu nại về kết quả của sẽ không được tiếp nhận và giải quyết dù với bất cứ lí do nào.

- Sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin 05 số thuê bao có tổng thời gian giữ đồ lâu nhất lên website, nếu không có khiếu nại hoặc bất kỳ tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì Công ty INET phối hợp cùng MobiFone sẽ tiến hành các thủ tục xác minh thuê bao chiến thắng và tiến hành các thủ tục trao giải.

- Nếu có tranh chấp, quyết định của MobiFone sẽ là quyết định cuối cùng có hiệu lực dựa trên những thể lệ của dịch vụ.

4. Quy định trả thưởng

- Mỗi số thuê bao hoặc người nhận giải sẽ chỉ được nhận duy nhất 1 giải thưởng ngày trong 1 tuần. Trường hợp số thuê bao/người nhận dành tổng thời gian nhiều nhất lần thứ 2 trong 1 tuần thì sẽ phải lựa chọn thuê bao đứng vị trí tiếp theo.

- Mỗi số thuê bao hoặc người nhận giải chỉ được nhận duy nhất 1 giải thưởng tháng trong 1 quý. Trường hợp số thuê bao/người nhận dành tổng thời gian nhiều nhất lần thứ 2 trong 1 Quý thì sẽ lựa chọn thuê bao đứng vị trí tiếp theo.

- Sau 07 ngày kể từ ngày kết quả dịch vụ được đăng tải trên website www.votdo.com.vn, MobiFone sẽ gửi tin nhắn từ đầu số 9163 thông báo về kết quả vợt đồ tới thuê bao có tổng thời gian vợt đồ lâu nhất.

- Sau đó, Công ty INET và MobiFone sẽ tiến hành gọi điện thoại (3 lần/ngày vào 3 thời điểm khác nhau) từ số điện thoại 1900561588 để xác minh thuê bao chiến thắng trong 3 ngày làm việc liên tục từ 8h00 đến 17h00 hàng ngày.

- Trong trường hợp không thể liên hệ với thuê bao chiến thắng đầu tiên trong thời gian 03 ngày làm việc, kết quả này sẽ bị hủy (được xác nhận bởi Công ty INET) và người có tổng số lượng thời gian vợt đồ kế tiếp sẽ là thuê bao chiến thắng.

- Trong trường hợp xác minh được thuê bao chiến thắng nhưng thuê bao đó tham gia không hợp lệ hoặc thuê bao từ chối nhận thưởng thì giải thưởng sẽ được trao cho số thuê bao có tổng thời lượng vợt đồ lâu nhất kế tiếp.

- Quy trình xác minh thuê bao chiến thắng kế tiếp sẽ như trên, và nếu thuê bao chiến thắng thứ hai vẫn không thể liên hệ được hoặc tham gia không hợp lệ hoặc từ chối nhận giải thưởng, kết quả sẽ bị hủy và giải thưởng sẽ được trao cho thuê bao có tổng số lượng thời gian vợt đồ tiếp theo. Và quy trình sẽ tiếp tục như trên cho đến khi xác minh được thuê bao chiến thắng để trao thưởng.

- Vào thời điểm xác minh thuê báo chiến thắng, số thuê bao chiến thắng phải đang ở trạng thái hoạt động cả 2 chiều.

- Trường hợp số thuê bao trúng thưởng là:

o Thuê bao trả sau: giải thưởng chỉ được trao cho chủ thuê bao đứng tên trên hợp đồng tại thời điểm xác minh và đang ở trạng thái hoạt động cả 2 chiều.

o Thuê bao trả trước: giải thưởng được trao cho chủ thuê bao đang sử dụng số điện thoại đó tại thời điểm xác minh và phải liệt kê được 5 số điện thoại gọi đi từ thuê bao đó trong thời gian ít nhất 1 tuần kể từ ngày xác minh.

o Nếu số thuê bao chiến thắng là thuê bao trả sau sở hữu bởi một công ty, người sử dụng số thuê bao trên tham gia dịch vụ sẽ chỉ được nhận giải thưởng khi xuất trình giấy tờ xác nhận bởi đại diện hợp pháp của công ty sở hữu số thuê bao thắng cuộc nêu rõ công ty cho phép người có tên đăng ký tham gia dịch vụ sử dụng số thuê bao đó để tham gia dịch vụ và rằng công ty từ bỏ mọi quyền lợi đới với giải thưởng mà người có tên đăng ký tham gia dịch vụ nhận được.

- Sản phẩm sẽ được trao cho thuê bao có đủ điều kiện để nhận thưởng trong thời gian tối đa 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Công ty INET và MobiFone xác nhận thành công với thuê bao chiến thắng.

- Các thuê bao trúng thưởng phải có nghĩa vụ đóng các khoản thuế theo quy định của Nhà nước. Công ty INET và MobiFone sẽ chịu trách nhiệm thu các khoản thuế hoặc các khoản phí từ thuê bao chiến thắng ("Thuế Giải thưởng"), nộp thuế hoặc các khoản thu cho các cơ quan có liên quan trước khi trao trả các giải thưởng cho những người đoạt giải phù hợp với luật pháp Việt Nam. Các thuê bao từ chối nộp thuế sẽ không nhận được giải thưởng.

- Giải thưởng của dịch vụ chỉ được trao cho chủ thuê bao chiến thắng đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thể lệ của dịch vụ. Trường hợp chủ thuê bao không thể nhận giải có thể làm giấy ủy quyền có xác nhận của cấp có thẩm quyền (Phường, xã) trong đó ghi rõ ủy thác đi nhận giải thưởng của dịch vụ cho người khác nhận thay.

5. Địa điểm nhận giải thưởng

- Đối với các khách hàng trúng thưởng tại Hà Nội, Công ty cổ phần INET sẽ tổ chức trao giải và ký nhận tại văn phòng công ty: Số 247 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Đối với các khách hàng trúng thưởng ở các tỉnh thành phố (không phải địa phận Hà Nội):

- Công ty cổ phần iNet sẽ thuê đơn vị chuyển phát nhanh thực hiện chuyển phát quà tặng đến tay người trúng giải sau khi đã thực hiện đầy đủ các điều kiện nhận giải thưởng.

- Thuê bao chiến thắng/người được ủy quyền phải mang theo những giấy tờ sau khi nhận giải thưởng:

- Bản chính hoặc bản sao CMND/Hộ chiếu có công chứng trong khoảng thời gian 03 tháng tính từ ngày nhận giải. Đối với trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền phải mang thêm giấy ủy quyền có công chứng, trong đó ghi rõ được ủy thác đi nhận giải thưởng của DỊCH VỤ.

- Thẻ SIM gốc số điện thoại đăng ký tham gia DỊCH VỤ và ghi rõ 5 số điện thoại gọi đi gần nhất từ SIM đó;

- Tin nhắn thông báo là người chiến thắng được gửi từ đầu số 9163 theo quy định của DỊCH VỤ.

- Mã số thuế cá nhân để thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn (nếu có)

- Nếu thuê bao chiến thắng dưới 18 tuổi, thuê bao sẽ phải đi kèm cùng bố mẹ hoặc người giám hộ đến làm thủ tục nhận giải. Thuê bao dưới 18 tuổi và bố mẹ hoặc người giám hộ đều phải xuất trình bản chính hoặc bản sao CMND/Hộ chiếu có công chứng trong khoảng thời gian 3 tháng tính từ ngày nhận giải và giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa thuê bao dưới 18 tuổi và bố mẹ hoặc người giám hộ.

- Trong trường hợp thuê bao trúng thưởng ở tỉnh xa và không thể đến văn phòng Công ty INET tại Hà Nội để nhận giải thưởng trực tiếp, thuê bao chiến thắng phải gửi những giấy tờ và hình ảnh sau đến văn phòng Công ty INET để xác nhận:

- Bản chính hoặc bản sao CMND/Hộ chiếu có công chứng trong khoảng thời gian 3 tháng tính từ ngày nhận giải

- Ghi rõ 5 số điện thoại gọi đi gần nhất từ SIM số điện thoại đăng ký tham gia DỊCH VỤ trong 1 tuần.

- Ảnh chụp màn hình điện thoại thể hiện tin nhắn thông báo thắng cuộc từ đầu số 9163

- Sau khi nhận được đầy đủ các giấy tờ xác minh trên, Công ty INET sẽ thực hiện chuyển giải thưởng của khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh bảo đảm cho thuê bao chiến thắng ở xa trong khoảng thời gian 7 ngày.

- LƯU Ý: Việc không thể xuất trình các giấy tờ, văn bản xác nhận như yêu cầu trên là cơ sở cho việc truất quyền nhận giải thưởng.

Xếp hạng ngày 28/01/2023

1 84793892xxx 4 Giờ 34 Phút 5 Giây
2 84792074xxx 4 Giờ 11 Phút 5 Giây
3 84934351xxx 1 Giờ 58 Phút 56 Giây
4 84933357xxx 0 Giờ 56 Phút 43 Giây
5 84765069xxx 0 Giờ 52 Phút 33 Giây
6 84706381xxx 0 Giờ 47 Phút 55 Giây
7 84782824xxx 0 Giờ 35 Phút 51 Giây
8 84896220xxx 0 Giờ 2 Phút 36 Giây