iPhone 11 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84705497xxx 7 Giờ 34 Phút 11 Giây 2020-10-27
2 84903772xxx 1 Giờ 36 Phút 24 Giây 2020-10-27
3 84705957xxx 0 Giờ 48 Phút 48 Giây 2020-10-27
4 84763172xxx 0 Giờ 45 Phút 35 Giây 2020-10-27
5 84778510xxx 0 Giờ 40 Phút 22 Giây 2020-10-27
6 84792074xxx 0 Giờ 32 Phút 43 Giây 2020-10-27
7 84904740xxx 0 Giờ 26 Phút 56 Giây 2020-10-27
8 84799051xxx 0 Giờ 24 Phút 33 Giây 2020-10-27
9 84896675xxx 0 Giờ 21 Phút 12 Giây 2020-10-27
10 84935193xxx 0 Giờ 15 Phút 36 Giây 2020-10-27