Từ ngày 14/10/2019 - 12/11/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ

Từ ngày 13/11/2019 đến ngày 12/12/2020iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ

Từ ngày 13/12/2019 đến ngày 11/01/2020iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84705957xxx 8 Giờ 59 Phút 57 Giây 2019-10-19
2 84705235xxx 1 Giờ 38 Phút 52 Giây 2019-10-19
3 84904740xxx 1 Giờ 4 Phút 11 Giây 2019-10-19
4 84933512xxx 0 Giờ 24 Phút 1 Giây 2019-10-19
5 84787390xxx 0 Giờ 22 Phút 50 Giây 2019-10-19
6 84934916xxx 0 Giờ 13 Phút 21 Giây 2019-10-19
7 84706381xxx 0 Giờ 11 Phút 11 Giây 2019-10-19
8 84932704xxx 0 Giờ 8 Phút 21 Giây 2019-10-19
9 84775544xxx 0 Giờ 6 Phút 55 Giây 2019-10-19
10 84792074xxx 0 Giờ 5 Phút 50 Giây 2019-10-19