iPhone 11 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84935238xxx 2 Giờ 29 Phút 27 Giây 2020-09-25
2 84775489xxx 1 Giờ 53 Phút 14 Giây 2020-09-25
3 84935470xxx 1 Giờ 45 Phút 14 Giây 2020-09-25
4 84775558xxx 1 Giờ 36 Phút 55 Giây 2020-09-25
5 84934940xxx 1 Giờ 30 Phút 26 Giây 2020-09-25
6 84779560xxx 1 Giờ 5 Phút 12 Giây 2020-09-25
7 84934944xxx 1 Giờ 2 Phút 17 Giây 2020-09-25
8 84935361xxx 0 Giờ 53 Phút 14 Giây 2020-09-25
9 84906233xxx 0 Giờ 17 Phút 29 Giây 2020-09-25
10 84705497xxx 0 Giờ 14 Phút 21 Giây 2020-09-25