Thẻ nạp trị giá 1.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84792074xxx 7 Giờ 2 Phút 16 Giây 2022-01-27
2 84706381xxx 4 Giờ 3 Phút 34 Giây 2022-01-27
3 84765069xxx 2 Giờ 45 Phút 27 Giây 2022-01-27
4 84702866xxx 0 Giờ 6 Phút 10 Giây 2022-01-27
5 84937658xxx 0 Giờ 1 Phút 8 Giây 2022-01-27
6 84896220xxx 0 Giờ 0 Phút 41 Giây 2022-01-27