Thẻ nạp trị giá 1.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84765002xxx 6 Giờ 29 Phút 34 Giây 2022-08-18
2 84706381xxx 2 Giờ 40 Phút 18 Giây 2022-08-18
3 84934351xxx 2 Giờ 0 Phút 56 Giây 2022-08-18
4 84765069xxx 1 Giờ 19 Phút 45 Giây 2022-08-18
5 84792074xxx 1 Giờ 14 Phút 47 Giây 2022-08-18
6 84769050xxx 0 Giờ 11 Phút 39 Giây 2022-08-18
7 84896220xxx 0 Giờ 8 Phút 23 Giây 2022-08-18