iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84765069xxx 2 Giờ 36 Phút 32 Giây 2020-04-04
2 84903597xxx 1 Giờ 44 Phút 49 Giây 2020-04-04
3 84706381xxx 1 Giờ 29 Phút 44 Giây 2020-04-04
4 84786876xxx 0 Giờ 36 Phút 8 Giây 2020-04-04
5 84702017xxx 0 Giờ 30 Phút 20 Giây 2020-04-04
6 84931741xxx 0 Giờ 30 Phút 8 Giây 2020-04-04
7 84795872xxx 0 Giờ 29 Phút 43 Giây 2020-04-04
8 84908192xxx 0 Giờ 25 Phút 52 Giây 2020-04-04
9 84937945xxx 0 Giờ 23 Phút 57 Giây 2020-04-04
10 84774093xxx 0 Giờ 22 Phút 52 Giây 2020-04-04