Thẻ nạp trị giá 1.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84793367xxx 7 Giờ 41 Phút 33 Giây 2022-06-26
2 84902014xxx 3 Giờ 35 Phút 40 Giây 2022-06-26
3 84706381xxx 1 Giờ 8 Phút 38 Giây 2022-06-26
4 84792074xxx 0 Giờ 44 Phút 38 Giây 2022-06-26
5 84765069xxx 0 Giờ 42 Phút 39 Giây 2022-06-26
6 84896220xxx 0 Giờ 7 Phút 32 Giây 2022-06-26
7 84797158xxx 0 Giờ 0 Phút 49 Giây 2022-06-26