Thẻ nạp trị giá 1.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84793892xxx 4 Giờ 34 Phút 5 Giây 2023-01-28
2 84792074xxx 4 Giờ 11 Phút 5 Giây 2023-01-28
3 84934351xxx 1 Giờ 58 Phút 56 Giây 2023-01-28
4 84933357xxx 0 Giờ 56 Phút 43 Giây 2023-01-28
5 84765069xxx 0 Giờ 52 Phút 33 Giây 2023-01-28
6 84706381xxx 0 Giờ 47 Phút 55 Giây 2023-01-28
7 84782824xxx 0 Giờ 35 Phút 51 Giây 2023-01-28
8 84896220xxx 0 Giờ 2 Phút 36 Giây 2023-01-28