Từ ngày 16/07/2019 - 14/08/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ

Từ ngày 15/08/2019 đến ngày 12/09/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ

Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 13/10/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84935015xxx 10 Giờ 2 Phút 19 Giây 2019-09-18
2 84775525xxx 1 Giờ 11 Phút 49 Giây 2019-09-18
3 84774253xxx 0 Giờ 56 Phút 10 Giây 2019-09-18
4 84775570xxx 0 Giờ 34 Phút 55 Giây 2019-09-18
5 84903695xxx 0 Giờ 28 Phút 37 Giây 2019-09-18
6 84792074xxx 0 Giờ 21 Phút 0 Giây 2019-09-18
7 84706381xxx 0 Giờ 20 Phút 40 Giây 2019-09-18
8 84904740xxx 0 Giờ 3 Phút 32 Giây 2019-09-18