Thẻ nạp trị giá 1.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84702251xxx 6 Giờ 19 Phút 48 Giây 2022-09-24
2 84934351xxx 3 Giờ 44 Phút 37 Giây 2022-09-24
3 84765069xxx 2 Giờ 6 Phút 24 Giây 2022-09-24
4 84782824xxx 0 Giờ 48 Phút 46 Giây 2022-09-24
5 84706381xxx 0 Giờ 33 Phút 13 Giây 2022-09-24
6 84792074xxx 0 Giờ 23 Phút 40 Giây 2022-09-24
7 84936751xxx 0 Giờ 6 Phút 8 Giây 2022-09-24