Thẻ nạp trị giá 1.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84775544xxx 3 Giờ 19 Phút 27 Giây 2021-03-02
2 84935361xxx 3 Giờ 14 Phút 35 Giây 2021-03-02
3 84934944xxx 2 Giờ 41 Phút 21 Giây 2021-03-02
4 84935470xxx 2 Giờ 13 Phút 44 Giây 2021-03-02
5 84777591xxx 1 Giờ 8 Phút 53 Giây 2021-03-02
6 84706381xxx 0 Giờ 17 Phút 40 Giây 2021-03-02
7 84792074xxx 0 Giờ 17 Phút 22 Giây 2021-03-02
8 84908465xxx 0 Giờ 15 Phút 4 Giây 2021-03-02
9 84765069xxx 0 Giờ 12 Phút 18 Giây 2021-03-02
10 84705497xxx 0 Giờ 3 Phút 44 Giây 2021-03-02