Thẻ nạp trị giá 1.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84906128xxx 5 Giờ 16 Phút 45 Giây 2022-12-02
2 84934351xxx 4 Giờ 10 Phút 1 Giây 2022-12-02
3 84782824xxx 1 Giờ 23 Phút 53 Giây 2022-12-02
4 84792074xxx 1 Giờ 16 Phút 46 Giây 2022-12-02
5 84706381xxx 0 Giờ 57 Phút 30 Giây 2022-12-02
6 84765069xxx 0 Giờ 29 Phút 55 Giây 2022-12-02
7 84769827xxx 0 Giờ 20 Phút 24 Giây 2022-12-02
8 84896220xxx 0 Giờ 4 Phút 58 Giây 2022-12-02
9 84797158xxx 0 Giờ 2 Phút 40 Giây 2022-12-02