Từ ngày 04/10/2018 - 02/11/2018iPhone X 64GB trị giá 24.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 200.000 VNĐ

Từ ngày 03/11/2018 đến ngày 02/12/2018iPhone X 64GB trị giá 24.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 200.000 VNĐ

Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 01/01/2019iPhone X 64GB trị giá 24.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 200.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84775501xxx 2 Giờ 39 Phút 1 Giây 2019-03-21
2 84935418xxx 2 Giờ 1 Phút 34 Giây 2019-03-21
3 84934944xxx 1 Giờ 53 Phút 43 Giây 2019-03-21
4 84775544xxx 1 Giờ 26 Phút 23 Giây 2019-03-21
5 84775558xxx 1 Giờ 15 Phút 53 Giây 2019-03-21
6 84763154xxx 1 Giờ 7 Phút 59 Giây 2019-03-21
7 84702862xxx 0 Giờ 37 Phút 58 Giây 2019-03-21
8 84935446xxx 0 Giờ 36 Phút 55 Giây 2019-03-21
9 84702842xxx 0 Giờ 28 Phút 35 Giây 2019-03-21
10 84702911xxx 0 Giờ 22 Phút 24 Giây 2019-03-21