Thẻ nạp trị giá 1.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84792074xxx 4 Giờ 42 Phút 29 Giây 2021-06-21
2 84706381xxx 3 Giờ 1 Phút 46 Giây 2021-06-21
3 84937658xxx 2 Giờ 37 Phút 20 Giây 2021-06-21
4 84774253xxx 1 Giờ 34 Phút 10 Giây 2021-06-21
5 84765069xxx 1 Giờ 15 Phút 49 Giây 2021-06-21
6 84896220xxx 0 Giờ 32 Phút 19 Giây 2021-06-21