iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84774326xxx 4 Giờ 41 Phút 19 Giây 2020-01-17
2 84705900xxx 2 Giờ 42 Phút 5 Giây 2020-01-17
3 84935361xxx 0 Giờ 31 Phút 23 Giây 2020-01-17
4 84765069xxx 0 Giờ 25 Phút 29 Giây 2020-01-17
5 84934940xxx 0 Giờ 8 Phút 49 Giây 2020-01-17
6 84779572xxx 0 Giờ 8 Phút 38 Giây 2020-01-17
7 84935040xxx 0 Giờ 8 Phút 26 Giây 2020-01-17
8 84935418xxx 0 Giờ 8 Phút 7 Giây 2020-01-17
9 84798027xxx 0 Giờ 7 Phút 20 Giây 2020-01-17
10 84779512xxx 0 Giờ 7 Phút 15 Giây 2020-01-17