iPhone 11 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84705900xxx 5 Giờ 45 Phút 10 Giây 2020-05-24
2 84763488xxx 1 Giờ 27 Phút 40 Giây 2020-05-24
3 84765069xxx 1 Giờ 23 Phút 27 Giây 2020-05-24
4 84906233xxx 0 Giờ 35 Phút 31 Giây 2020-05-24
5 84792074xxx 0 Giờ 33 Phút 27 Giây 2020-05-24
6 84934223xxx 0 Giờ 28 Phút 31 Giây 2020-05-24
7 84706381xxx 0 Giờ 24 Phút 37 Giây 2020-05-24
8 84777477xxx 0 Giờ 21 Phút 4 Giây 2020-05-24
9 84904979xxx 0 Giờ 19 Phút 30 Giây 2020-05-24
10 84798682xxx 0 Giờ 16 Phút 37 Giây 2020-05-24