iPhone 11 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84765069xxx 4 Giờ 25 Phút 12 Giây 2020-11-26
2 84906233xxx 2 Giờ 39 Phút 6 Giây 2020-11-26
3 84705497xxx 1 Giờ 58 Phút 23 Giây 2020-11-26
4 84792074xxx 1 Giờ 41 Phút 48 Giây 2020-11-26
5 84777410xxx 1 Giờ 1 Phút 56 Giây 2020-11-26
6 84706381xxx 0 Giờ 34 Phút 25 Giây 2020-11-26
7 84934944xxx 0 Giờ 32 Phút 58 Giây 2020-11-26
8 84908465xxx 0 Giờ 24 Phút 15 Giây 2020-11-26
9 84775503xxx 0 Giờ 18 Phút 14 Giây 2020-11-26
10 84778510xxx 0 Giờ 12 Phút 49 Giây 2020-11-26