iPhone 11 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84799051xxx 1 Giờ 59 Phút 1 Giây 2020-08-07
2 84774253xxx 1 Giờ 49 Phút 2 Giây 2020-08-07
3 84765069xxx 1 Giờ 27 Phút 27 Giây 2020-08-07
4 84705900xxx 1 Giờ 20 Phút 55 Giây 2020-08-07
5 84778510xxx 1 Giờ 10 Phút 2 Giây 2020-08-07
6 84945644xxx 1 Giờ 6 Phút 34 Giây 2020-08-07
7 84906233xxx 0 Giờ 57 Phút 42 Giây 2020-08-07
8 84706381xxx 0 Giờ 51 Phút 41 Giây 2020-08-07
9 84792074xxx 0 Giờ 44 Phút 36 Giây 2020-08-07
10 84904138xxx 0 Giờ 38 Phút 11 Giây 2020-08-07