Thẻ nạp trị giá 1.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84792074xxx 4 Giờ 30 Phút 36 Giây 2021-01-23
2 84706381xxx 3 Giờ 16 Phút 28 Giây 2021-01-23
3 84765069xxx 2 Giờ 39 Phút 50 Giây 2021-01-23
4 84936671xxx 1 Giờ 30 Phút 51 Giây 2021-01-23
5 84904138xxx 0 Giờ 33 Phút 10 Giây 2021-01-23
6 84905418xxx 0 Giờ 30 Phút 37 Giây 2021-01-23
7 84905614xxx 0 Giờ 21 Phút 56 Giây 2021-01-23
8 84908465xxx 0 Giờ 21 Phút 29 Giây 2021-01-23
9 84767951xxx 0 Giờ 8 Phút 11 Giây 2021-01-23
10 84774253xxx 0 Giờ 1 Phút 10 Giây 2021-01-23