iPhone 11 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84765069xxx 2 Giờ 58 Phút 28 Giây 2020-07-04
2 84774253xxx 2 Giờ 0 Phút 58 Giây 2020-07-04
3 84705900xxx 1 Giờ 14 Phút 33 Giây 2020-07-04
4 84906428xxx 1 Giờ 7 Phút 58 Giây 2020-07-04
5 84702922xxx 0 Giờ 57 Phút 42 Giây 2020-07-04
6 84908465xxx 0 Giờ 57 Phút 11 Giây 2020-07-04
7 84906233xxx 0 Giờ 52 Phút 44 Giây 2020-07-04
8 84763488xxx 0 Giờ 52 Phút 13 Giây 2020-07-04
9 84773063xxx 0 Giờ 51 Phút 13 Giây 2020-07-04
10 84792074xxx 0 Giờ 32 Phút 59 Giây 2020-07-04