Từ ngày 16/07/2019 - 14/08/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ

Từ ngày 15/08/2019 đến ngày 12/09/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ

Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 13/10/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84935447xxx 4 Giờ 52 Phút 35 Giây 2019-07-23
2 84901909xxx 3 Giờ 41 Phút 0 Giây 2019-07-23
3 84935238xxx 2 Giờ 22 Phút 55 Giây 2019-07-23
4 84779572xxx 1 Giờ 54 Phút 35 Giây 2019-07-23
5 84903695xxx 0 Giờ 45 Phút 22 Giây 2019-07-23
6 84706381xxx 0 Giờ 8 Phút 59 Giây 2019-07-23
7 84776450xxx 0 Giờ 7 Phút 13 Giây 2019-07-23
8 84792074xxx 0 Giờ 4 Phút 46 Giây 2019-07-23
9 84795351xxx 0 Giờ 3 Phút 0 Giây 2019-07-23
10 84904580xxx 0 Giờ 3 Phút 0 Giây 2019-07-23