Từ ngày 16/04/2019 - 15/05/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ

Từ ngày 16/05/2019 đến ngày 15/06/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ

Từ ngày 16/06/2019 đến ngày 15/07/2019iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84934944xxx 5 Giờ 22 Phút 38 Giây 2019-05-26
2 84935015xxx 1 Giờ 21 Phút 23 Giây 2019-05-26
3 84702842xxx 1 Giờ 9 Phút 31 Giây 2019-05-26
4 84935474xxx 1 Giờ 6 Phút 12 Giây 2019-05-26
5 84775525xxx 1 Giờ 3 Phút 52 Giây 2019-05-26
6 84799051xxx 0 Giờ 57 Phút 49 Giây 2019-05-26
7 84935479xxx 0 Giờ 45 Phút 54 Giây 2019-05-26
8 84702819xxx 0 Giờ 45 Phút 23 Giây 2019-05-26
9 84931933xxx 0 Giờ 41 Phút 14 Giây 2019-05-26
10 84778569xxx 0 Giờ 12 Phút 34 Giây 2019-05-26