Thẻ nạp trị giá 1.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84792074xxx 6 Giờ 47 Phút 0 Giây 2021-09-21
2 84765069xxx 3 Giờ 4 Phút 8 Giây 2021-09-21
3 84706381xxx 2 Giờ 6 Phút 58 Giây 2021-09-21
4 84774944xxx 1 Giờ 8 Phút 59 Giây 2021-09-21
5 84866408xxx 0 Giờ 23 Phút 22 Giây 2021-09-21
6 84908589xxx 0 Giờ 22 Phút 46 Giây 2021-09-21
7 84777477xxx 0 Giờ 2 Phút 55 Giây 2021-09-21
8 84902830xxx 0 Giờ 0 Phút 43 Giây 2021-09-21
9 84702866xxx 0 Giờ 0 Phút 36 Giây 2021-09-21