iPhone X 64GB trị giá 20.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84705957xxx 1 Giờ 35 Phút 13 Giây 2020-02-17
2 84795464xxx 0 Giờ 41 Phút 14 Giây 2020-02-17
3 84705235xxx 0 Giờ 41 Phút 8 Giây 2020-02-17
4 84778510xxx 0 Giờ 33 Phút 39 Giây 2020-02-17
5 84705900xxx 0 Giờ 25 Phút 47 Giây 2020-02-17
6 84775501xxx 0 Giờ 20 Phút 2 Giây 2020-02-17
7 84903460xxx 0 Giờ 14 Phút 33 Giây 2020-02-17
8 84792074xxx 0 Giờ 11 Phút 1 Giây 2020-02-17
9 84939794xxx 0 Giờ 8 Phút 52 Giây 2020-02-17
10 84706381xxx 0 Giờ 8 Phút 3 Giây 2020-02-17