Thẻ nạp trị giá 1.000.000 VNĐ

Mỗi ngày một thẻ cào MobiFone trị giá 100.000 VNĐ
Soạn VOT gửi 9163 để chiến thắng!

Danh sách người dẫn đầu ngày hôm trước

1 84792074xxx 5 Giờ 13 Phút 25 Giây 2021-05-11
2 84775501xxx 3 Giờ 21 Phút 47 Giây 2021-05-11
3 84777535xxx 2 Giờ 42 Phút 11 Giây 2021-05-11
4 84765069xxx 1 Giờ 22 Phút 20 Giây 2021-05-11
5 84706381xxx 0 Giờ 47 Phút 53 Giây 2021-05-11
6 84707768xxx 0 Giờ 2 Phút 46 Giây 2021-05-11